Prijs zoeken

Prijs zoeken
Het prijsverloop van een bepaald product inzien kan op de detailpagina van dat product. U komt op de detailpagina van het product door de prijsnotering op te zoeken en daar vervolgens op te klikken. U kunt vervolgens het verloop van de prijs zien ten opzichte van het vorige seizoen en ten opzichte van de prijs van een andere marktplaats waar het zelfde product geveild wordt.

Om een specifieke prijs te zoeken kunt u in de zoekbalk op uw overzichtspagina een zoekwoord in typen. Bijvoorbeeld “prei”, vervolgens klikt u op enter of op “zoeken”. Daar krijgt u een overzicht van alle prijzen waarover Groenten & Fruit beschikt met betrekking tot het zoekwoord. Levert uw zoekwoord geen resultaat op, controleer dan even de spelling of gebruik eventueel een synoniem.

U kunt uw zoekopdracht ook nog verfijnen door de marktplaats te selecteren waarvan u de prijs wil inzien. Uit de lijst met prijsnoteringen kunt u de prijs selecteren waar u meer inzicht in wil krijgen, bijvoorbeeld “Prei Lang Wit – ZON”. Als u op de desbetreffende prijsnotering klikt wordt u doorverwezen naar de detailpagina van die prijs.

Op de detailpagina van de prijs kunt u de tijdsperiode selecteren waarin u inzicht wil hebben. Vervolgens kunt u in de eerste grafiek het prijsverloop van het product zien ten opzichte van andere veilingen waar dit product ook geveild wordt. Een stippellijn geeft aan dat in de tussenliggende periode geen prijsnotering bekend is. In de tweede grafiek krijgt u inzicht in hoe de prijs van dit product zich ontwikkelt ten opzichte van het prijsverloop van vorig seizoen bij dezelfde veiling.

Als u deze prijs wilt toevoegen aan een nieuwe prijsvergelijking kunt u klikken op “toevoegen aan prijsvergelijking”. Vervolgens wordt deze prijs toegevoegd aan een nieuwe prijsvergelijking en heeft u de mogelijkheid nog meer prijzen toe te voegen aan deze nieuwe prijsvergelijking. Zodra u akkoord bent met uw wijzigingen en u deze wenst op te slaan klikt u op “opslaan”. U kunt een prijs ook weer verwijderen uit uw prijsvergelijking door op het kruisje achter de betreffende prijs te klikken.

GF - prijs zoeken

GF - detailpagina prijs